Doorlichting overheidsbedrijven

Thema B van het Landspakket richt zich op kosten en effectiviteit van de publieke sector. Onderdeel van dit thema is de doorlichting van een aantal overheidsbedrijven (B2). Centraal doel van deze doorlichting is het verkrijgen van inzicht in (1) de legitimiteit van publiek aandeelhouderschap, (2) governance, (3) effectiviteit en (4) efficiëntie van de overheidsbedrijven.

Deze samenvatting is opgesteld langs deze 4 onderwerpen van de doorlichting. Op basis van deze inzichten hebben zijn aanbevelingen opgesteld voor de regering van Aruba. Tevens doet dit onderzoek - waar relevant - praktische suggesties voor verbeteringen gericht op versterking van de governance, bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen van de overheidsbedrijven.

Door de overheid van Aruba zijn zes overheidsorganisaties geïdentificeerd die elk i) grote maatschappelijke impact en/of ii) potentieel grote impact hebben op de overheidsfinanciën van Aruba namelijk: Serlimar S.G, Post Aruba N.V., Arubus N.V., FreeZone Aruba N.V., Elmar N.V. en Web N.V..

Aanbevelingen voor overheid Aruba

Er zijn aanbevelingen gedaan ten aanzien van de overheid Aruba. Enkele voorbeelden:

  • In een aantal gevallen wordt de basisinformatie (op financiën, kritieke prestatie-indicatoren op het primaire proces) gemist. Deze informatie heeft het management nodig om de organisatie effectief te aansturen. Dit zou prioriteit moeten krijgen bij het management van en toezicht op de organisatie, gesteund door de eigenaar (land Aruba) en geldt in ieder geval voor Post Aruba en Serlimar.
  • Op onderdelen is een vrije markt en is ook concurrentie zichtbaar. Om de concurrentie aan te kunnen, moeten de overheidsbedrijven aanpassen en vernieuwen. Dit vraagt om aantrekken van investeerders, kennis en ervaring. Dit kan via het aandeelhouderschap. De overheid zou moeten heroverwegen in hoeverre zij deelnemers in de onderneming toelaat die de ontwikkeling van het bedrijf verder kunnen helpen. Uiteindelijk is dit in het publieke belang.

Aanbevelingen voor overheids-NV's

Ook zijn er aanbevelingen gedaan ten aanzien van de overheids-NV’s. Voor elke overheids-NV is een aanbeveling. Zo is het belangrijk dat Serlimar een duurzame financiële basis creëert. Moet Post Aruba zo snel mogelijk inzicht krijgen in de huidige financiële status van de onderneming en de kern kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) op het operationele proces te krijgen. WEB en ELMAR krijgen onder andere de aanbeveling de tariefstructuur te herzien om de bedrijfsvoering te kunnen waarborgen.