Disclaimer

De informatie op deze website is aan wijzigingen onderhevig.

Hoewel de teksten op deze website met de grootste zorg zijn samengesteld, is de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Aan de op de website opgenomen en via de links te ontsluiten informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend, noch aanvaardt de TWO enige aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit onvolledige of onjuiste informatie (in de meest ruime zin des woords) op deze website. Gebruiker kan de informatie uitsluitend raadplegen en gebruiken voor informatieve doeleinden. De TWO behoudt zich het recht voor om websiteteksten te wijzigen of aan te vullen.