Constructieve start tripartiet overleg over sociale zekerheidsstelsel

Minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (PNP) heeft op 18 april 2024 tijdens een tripartiet overleg met de sociale partners de resultaten van een uitvoerig onderzoek naar het sociale zekerheidsstelsel gedeeld.

Beeld: Seven Media
Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Ruthmilda Larmonie

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van het Landspakket en beslaat de belangrijkste aspecten van het sociale zekerheidsstelsel van Curaçao. De onderzoekers hebben de uitkomsten van hun analyse en de aanbevelingen gepresenteerd. Hierna hebben de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers hun eerste reactie gegeven en enkele vragen gesteld. Het betrof een open en constructief overleg. . De werkgevers- en werknemersorganisaties zullen de rapporten ontvangen om deze in de komende weken  te bestuderen en te bespreken met hun eigen achterban. Daarna zal het overleg over de voorstellen in het tripartiete overleg Diálogo Nashonal worden voortgezet, met als doel tot een breed gedragen advies voor de Raad van Ministers te komen.

Minister Larmonie-Cecilia nodigde de sociale partners uit om zich met haar in te zetten voor een sociaal, zeker en houdbaar stelsel van sociale zekerheid.

  • Beeld: Seven Media
  • Beeld: Seven Media