Curaçao

Op 2 november 2020 ondertekenden Curaçao en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket Curaçao. Met het bekrachtigen van deze regeling is de weg geëffend voor de realisatie van een breed palet aan hervormingen en investeringen. 

De hervormingen hebben als doel een weerbare, dynamische en veerkrachtige economie in Curaçao te realiseren Er zijn ook verbeteringen voor het zorgstelsel en onderwijs in het Landspakket opgenomen.

De afspraken uit het Landspakket zijn uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda. Deze wordt periodiek geactualiseerd (zie 'Uitvoeringsagenda's Curaçao' voor de laatste versie).

Over de voortgang van het landspakket en de uitvoeringsagenda wordt periodiek gerapporteerd in de uitvoeringsrapportage. (zie 'Uitvoeringsrapportage's' voor de laatste versie).