Sint Maarten

Op 22 december 2020 ondertekenden Sint Maarten en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket Sint Maarten. Met het bekrachtigen van deze regeling is de weg geëffend voor de realisatie van een breed palet aan hervormingen en investeringen. 

De hervormingen hebben als doel een weerbare, dynamische en veerkrachtige economie in Sint Maarten te realiseren. Er zijn ook verbeteringen voor het zorgstelsel en onderwijs in het Landspakket opgenomen. 

De afspraken uit het Landspakket zijn uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda. Deze wordt periodiek geactualiseerd (zie 'Uitvoeringsagenda's Sint Maarten' voor de laatste versie).

Over de voortgang van het landspakket en de uitvoeringsagenda wordt periodiek gerapporteerd in de uitvoeringsrapportage. (zie 'Uitvoeringsrapportages' voor de laatste versie).