Belastingdiensten vinden elkaar in tweedaagse werkseminar

Onlangs zijn vertegenwoordigers van de Belastingdiensten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor de Caribisch Nederland bij elkaar gekomen voor kennisuitwisseling in een werkseminar. Dit werkseminar is een gezamenlijk evenement van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) en de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN). Doel van het werkseminar was de voortgang, successen en knelpunten in de ontwikkelingen van de belastingdiensten te delen en samenwerking te stimuleren. Ook kregen de verschillende deelnemers de kans om persoonlijk kennis met elkaar te maken.

Beeld: ©Tijdelijke Werkorganisatie / Flavio Maestroni

Het seminar werd geopend door Claudia Toet, directeur BCN: “We kijken ernaar uit om elkaar te leren kennen. Wat hebben we nodig en waar kunnen we elkaar versterken? We hebben dezelfde burgers en bedrijven in ons bestand, daar hebben we elkaar nodig.”

Arjen Alberts, binnen de TWO projectleider Belastingen voor de Landspakketten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten: “Hiermee geven we invulling aan een deel van het Landspakket. We willen samenwerking nieuw leven geven, elkaar opnieuw leren kennen.”

Elk land kreeg de mogelijkheid om een presentatie te geven van de ontwikkelingen en behoeftes van zijn belastingdienst. Zo kon Aruba laten zien hoe zij onder andere een geïntegreerd systeem met succes hebben geïmplementeerd, waarbij niet alleen nagenoeg geheel alle aangiften zijn gedigitaliseerd, maar tevens de verwerking van verrichte online betalingen van klanten is geautomatiseerd. De technische implementatie van recente belastinghervormingen konden ook hierdoor digitaal ondersteund worden met onder andere een directe koppeling met het Asycuda systeem van de Douane dienst. De plannen voor de komende jaren kwamen tevens aan bod, en werd stilgestaan bij de uitdagingen die digitalisering onder andere met zich meebrengt, zoals veiligheid van gegevens en toegankelijkheid van de organisatie om beter in behoeftes van hun klanten te kunnen voorzien.

De Belastingdienst Curaçao is enorm in beweging. Diverse verbeteringen zijn al uitgevoerd en de komende jaren staan nog verschillende ontwikkelingen in de planning. Er worden diverse tools ingezet zodat medewerkers meer zich meer kunnen richten op inhoudelijke vraagstukken in plaats van administratieve aangelegenheden. De projecten die zijn uitgevoerd zijn gericht op het voorkomen van fouten, verhogen van effectiviteit en het realiseren van structurele verbeteringen.

In Sint Maarten worden sinds 2022 voorbereidingen getroffen voor het moderniseren van de verouderde IT-infrastructuur. De Belastingdienst kampt daarnaast met onderbezetting. In het Landspakket wordt hier veel aandacht aan besteed en de nodige middelen beschikbaar gesteld om de Belastingdienst te hervormen en de dienstverlening naar klanten te verbeteren.

Bij de Belastingdienst CN is sinds 10-10-10 een hele nieuwe weg ingeslagen. Denk hierbij aan fiscale wetgeving, bestuurlijke verantwoordelijkheid en nieuwe indeling. Gedurende de afgelopen 13 jaar is de dienst continue in ontwikkeling geweest, zowel organisatorisch, technologisch als in de dienstverlening. De organisatie ging van veel papier naar bijna volledig digitaal, opbrengsten zijn verhoogd en processen zijn beter gestroomlijnd.

De presentaties van de landen maakte duidelijk hoeveel raakvlakken er zijn in de uitdagingen. Denk aan de digitalisering en beveiliging van systemen, het werven van geschikte menskracht en de uitwisseling van ‘lessons learned’. Ter plekke werden de eerste stappen gezet om elkaar op te zoeken door middel van onder andere vakgroep overleggen, opleidingsmogelijkheden en uitwisseling van ervaringen om elkaar te versterken.

De TWO kijkt heel tevreden terug op dit eerste werkseminar van de Belastingdiensten en blijft door middel van de Landspakketten steun geven aan modernisering van de Belastingdiensten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

  • Beeld: ©Tijdelijke Werkorganisatie / Flavio Maestroni
  • Beeld: ©Tijdelijke Werkorganisatie / Flavio Maestroni
  • Beeld: ©Tijdelijke Werkorganisaties / Flaviio Maestroni
  • Beeld: ©Tijdelijke Werkorganisatie / Flavio Maestroni
  • Beeld: ©Tijdelijke Werkorganisatie / Flavio Maestroni
  • Beeld: ©Tijdelijke Werkorganisatie / Flavio Maestroni
  • Beeld: ©Tijdelijke Werkorganisatie / Flavio Maestroni