Derde Counterpartdagen TWO

“Kennisdeling is speerpunt van Counterpartdagen”

De Tijdelijke Werkorganisatie heeft voor de derde keer de Counterpartdagen georganiseerd. Met de Counterpartdagen wil de TWO kennisdeling tussen de Landen stimuleren. Dit keer vond de driedaagse bijeenkomst plaats in Curaçao.

Tijdens de interactieve dagen stonden de samenwerkingspartners uit Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de TWO stil bij de ervaringen een jaar na de ondertekening van de onderlinge regeling Samenwerking bij hervormingen,  de ontwikkeling van nieuwe uitvoeringsagenda’s en tools om projecten efficiënt te monitoren en evalueren. Ook werd tijd besteed aan kennisdeling met een training over verandermanagement, versterking van de wetgevingsfunctie in de drie landen en een lezing van de Wereldbank over de ervaringen die zijn opgedaan in onder andere Sint Maarten op het gebied van wederopbouw en versterking van veerkracht.

Counterpartdagen groepsfoto
Beeld: Gobièrnu di Kòrsou
John de Lannoy van de National Hervormingscommissie
Beeld: Seven Media

John de Lannoy van de Nationale Hervormingscommissie van Curaçao

“De individuele landen werken hard aan de implementatie van de verschillende hervormingen binnen de themaonderwerpen van het landspakket. In de loop van de afgelopen jaren zijn er verschillende successen bereikt, en is veel ervaring opgedaan. Maar tegelijkertijd hebben de landen diverse uitdagingen gekend, die inherent zijn aan grote hervormingen. Tijdens de Counterpartdagen blijkt steeds weer dat we van elkaars successen en uitdagingen kunnen leren. Kennisdeling is dan ook het speerpunt van deze dagen. Op basis van gezamenlijke ervaringen is tijdens de vorige Counterpartdagen de noodzaak aangegeven om de tools en rapportages te verbeteren.  De uitvoeringsorganisaties van de vier landen hebben vervolgens gezamenlijk nieuwe formats en tools ontwikkeld voor de Uitvoeringsagenda en de Uitvoeringsrapportage. Deze nieuwe formats en tools zullen vanaf de volgende uitvoeringscyclus worden geïntroduceerd. Deze vernieuwing was dan ook een belangrijk onderwerp tijdens de Counterpartdagen. De Nationale Hervormingscommissie van de regering van Curaçao kijkt terug op een succesvolle bijeenkomst.”

Counterpartdagen 7
Beeld: ©Tijdelijke Werkorganisatie / Seven Media

Indra Zaandam van de TWO Aruba

“Er is een rijkdom aan verscheidenheid en diversiteit binnen het Koninkrijk. Dat is onze kracht als landen. Het was zeer nuttig om met elkaar het gesprek te voeren en inzicht te krijgen in wat de onderlinge verschillen en overeenkomsten zijn. Dankzij de counterpartdagen is het nogmaals duidelijk geworden dat het gezamenlijk benutten van kansen op basis van eigenaarschap leidt tot een meer bestendig Koninkrijk. Ook de Tijdelijke Werkorganisatie Aruba kijkt terug op een succesvolle bijeenkomst.”

Counterpartdagen 2
Beeld: Seven Media

Eunelda Cairo namens Land Sint Maarten

“De samenwerking tussen de TWO en de overheid van Sint Maarten heeft de afgelopen jaren successen en uitdagingen gekend. De aansluiting van het Landspakket op de National Development Vision van Sint Maarten kan gerekend worden als een van de successen. De Counterpartdagen creëren de mogelijkheid om van gedachte te wisselen en tevens om gevoelige discussies te voeren. Verder versterken deze dagen niet alleen de samenwerking, maar laten ook zien dat de landen binnen het Koninkrijk gezamenlijk en in samenhang aan de algemene ontwikkeling van de Landen kunnen werken. De afgelopen Counterpartdagen worden door Sint Maarten gezien als een succes en wij kijken uit naar de volgende Counterpartdagen.”

 • Counterpartdagen 1
  Beeld: Seven Media
 • Beeld: ©Tijdelijke Werkorganisatie / Seven Media
 • Beeld: ©Tijdelijke Werkorganisatie / Seven Media
 • Beeld: ©Tijdelijke Werkorganisatie / Seven Media
 • Beeld: Seven Media
 • Beeld: Seven Media
 • Beeld: Seven Media
 • Beeld: Seven Media
 • Beeld: SevenMedia
 • Beeld: Seven Media