Over TWO

De Tijdelijke Werkorganisatie (TWO), onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondersteunt bij de afgesproken hervormingen in Aruba, Curaçao en Sint Maarten.  

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tijdelijke Werkorganisatie opgezet om Aruba, Curaçao en Sint Maarten te ondersteunen bij het uitvoeren van de hervormingen en maatregelen in de landspakketten. Dat doet de TWO samen met andere Nederlandse ministeries, die inhoudelijke expertise leveren. 

De TWO en de landen stellen gezamenlijk een uitvoeringsagenda op ter uitwerking van de landspakketten. Deze uitvoeringsagenda wordt periodiek geactualiseerd. De TWO en de landen brengen ook periodiek een uitvoeringrapportage uit over de uitvoering van de maatregelen, projecten en programma’s uit de uitvoeringsagenda.

Organisatie

Binnen de TWO is een afdeling Landen met drie programmateams: Aruba, Curaçao, Sint Maarten. De programmateams hebben tot taak om de ontwikkeling en uitvoering van projecten, programma’s en maatregelen door overheidsorganen en overheidsbedrijven van de landen met betrekking tot de in een landspakket omschreven onderwerpen te ondersteunen. Deze teams werken gedeeltelijk in Nederland (bijvoorbeeld voor overleg met de Nederlandse ministeries) en in de landen. Naast de afdeling Landen is er een beperkte staf. 

Locaties TWO

De TWO werkt vanuit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. In Den Haag vindt afstemming met de Nederlandse ministeries plaats met inhoudelijk expertise en ondersteuning voor de hervormingstrajecten. In de landen vindt de ondersteuning plaats van de projecten die daar lopen.