Jaarverslag TWO 2022

Jaarverslag 2022 Tijdelijke Werkorganisatie: Samen duurzaam versterken

De Tijdelijke Organisatie (TWO), onderdeel van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft een Jaarverslag over het jaar 2022 uitgebracht met het thema Samen duurzaam versterken. Het jaarverslag geeft de lezer een kijkje in de samenwerking van de TWO, Nederlandse Ministeries en de landen bij de uitvoering van de Landspakketten. Ondanks de timing van publicatie wilde de TWO de kans niet voorbij laten gaan om het publiek van Aruba, Curaçao, Sint Maarten de positieve ontwikkelingen uit de Landspakketten uit het voorgaande jaar te laten zien. “2022 was het jaar waarin de samenwerking tussen de TWO en onze counterparts op de landen zich uit kristalliseerde, op basis van eigenaarschap, gelijkwaardigheid en gemeenschappelijkheid”, reflecteert Judith Jeurissen, Programmamanager TWO in het voorwoord.