Deel I: Nulmeting Red Tape and Cost of Doing Business in Curaçao

Om een weerbare, dynamische en veerkrachtige economie voor Curaçao te realiseren, moeten het ondernemerschap en het investeringsklimaat worden bevorderd (maatregel E6 in het Landspakket). Het vergunningenstelsel, de kosten voor ondernemers (Costs of doing business, E6.4) en de bureaucratie (Red Tape, E6.3) bepalen in belangrijke mate het ondernemerschap en het investeringsklimaat. Een integrale doorlichting op basis van de Ease of Doing Business methodiek van de Wereldbank heeft geleid tot inzicht in hoe de stappen, doorlooptijd, kosten en kwaliteit van twaalf regulerende processen op Curaçao voor MKB-ondernemers zich verhouden tot andere landen in Latijns Amerika en het Caribisch gebied en Nederland.